Sider

søndag 15. mars 2009

Hva alle foreldre bør lese om vaksinering !


Denne siden anbefaler jeg alle å lese. Det er utrolig lesning, og alvorlig !!Jeg fikk en mail i dag, og der sto det:


Viktig info om HPV-vaksinen mandag 16.03.09 kl. 1930 på NRK1 Puls!
Om du ikke har jenter i alderen 12 - 13 år selv nå så er det kanskje noen du kjenner som har det?
Viktig å spre opplysninger ang. dette...

----- Original Message -----
From: <info@fritthelsevalg.org>
To: "undisclosed-recipients:"
Sent: Saturday, March 14, 2009 4:10 AM
Subject: Viktig info om HPV-vaksinen mandag 16.03.09 kl. 1930 på NRK1 Puls!


Kjempeviktig info om kreftvaksinen (HPV) som alle norske ungpiker nylig
har blitt anbefalt av myndighetene! Se NRK1 Puls mandag 16.03.09 kl. 1930!


Send videre til dine kontakter!


Mer info om HPV-vaksinen: http://www.fritthelsevalg.org/, søk etter "hpv".


Oppdatering om saken kommer tirsdag 17.03.09 hos http://www.fritthelsevalg.org/.
NRK1 Puls, mandag 16.03.09 kl. 1930


Husket å melde deg på Norges første helsefrihetskonferanse i Oslo 2. mai
2009? Mer info på http://www.helsefrihet.no/...


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Utdrag fra konklusjonen nederst på siden:


Den sikreste «vaksinasjon» er å unnlate å vaksinere sine barn, sier O''Shea.
Det er ikke obligatorisk å vaksinere sine barn i USA, selv om de fleste tror dette. Det skyldes at skjemaene for vaksinefritak delvis holdes skjult for foreldrene, og det ikke gis noen informasjon om adgangen til å unnlate å vaksinere.


I Norge velger foreldre fritt om deres barn skal vaksineres eller ikke. Dette antas å være kjent for de fleste foreldre i Norge.


Personer som vurderer å vaksinere sitt barn, bør vurdere å ta med et papir til vaksinedoktoren/helsesøster og be ham/henne underskrive en erklæring hvor de påtar seg ansvaret for enhver skade som måtte oppstå på barnets helse som følge av vaksinasjonen.


Til tross for at Folkehelseinstituttet http://www.fhi.no/ hvert år mottar mer enn 700 mill. kr. fra det offentlige, finnes ikke noe av den fagvitenskapelige informasjonen om vaksiner som her er gjennomgått, på Folkehelseinstituttets nettsider eller som brosjyremateriell.

Ingen kommentarer: