Sider

fredag 7. august 2009

Å skrive regninger

Ja, det skulle en tro var et inspirerende arbeid, men jeg kan skrive under på, at det er det ikke ! Her har det vært en riktig "kje dag" som vi sier her. Å arbeide som selvstendig næringsdrivende gjør at en må ha full kontroll.

Av og til er en bare nødt til å ta tak i de timene en som logoped har hatt med pasientene, dersom det skal bli brød på bordet. Været har vært inspirerende å være ute i, for en gangs skyld, og jeg satt ute til kl. 11.00 i formiddag. Siden har resten av fridagen gått med til kontorarbeid fram til i kveld.

Det første en må samle på, er timelistene. De skal skrives under av pasienten, eller pårørende, og en kopi skal de også ha. Deretter er det å finne fram regningsblokka som er kjøpt på bokhandelen.

Regningene skal sendes oppgjørsenheten på NAV, og de behøver ikke denne blå med 2 kopier, men den vil min regnskapsfører ha, fordi de er numerert, og numrene kommer etter hverandre, og det gjør det lettere om det skulle bli kontroll, så det så :)

Når disse vel er utfylt, med alle nødvendige opplysninger, blir de lagt ved originalen av henvisningen fra pasientens fastlege, denne er da på forhånd sendt til NAV for godkjenning og stempel og returnert tilbake til meg. ( som regel.. det hender jeg må gå "på jakt" for å oppspore den.. )

Dessuten må det legges ved en erklæring fra voksenopplæringen om at de ikke har egen logoped til å betjene voksne brukere.

Både timelista, henvisningen fra fastlegen, og skrivet fra voksenopplæringen må jeg ha igjen en kopi av, i tilfelle papirer skulle komme bort.

Så skal det skrives en regning på NAV sitt faste regningsformular, og det er tidkrevende og detaljert..

Disse tar jeg også kopi av..

Deretter skal det skrives en forenklet samleregning, der en summerer opp alle vedlagte regninger, det kan fort bli 10 - 12 enkeltregninger.

Denne tar jeg også en kopi av.

En skjønner fort at dette er tidkrevende, og en må holde tunga "beint i munnen" for å få alt riktig.

I dag ble det ekstra mye jobb, for tre kommuner skal ha kjøreregning for 1. halvår 2009.  I kjøreboka må jeg skille ut de tre kommunene ( og det hender jeg er innom alle tre på en dag ), her må en være pinlig nøye, det nytter ikke å tro en skal huske det til senere.

Masse skrivearbeid, med andre ord.

Men nå er det heldigvis gjort for denne gang !

Ha en fin helg, alle :) Klem fra 

2 kommentarer:

Beth sa...

Uffda, det høres kjedelig ut ja,
men akk såå nødvendig! :-)

~Sarah~ sa...

Jøssenavn! Så utrolig mye papirarbeid da! Høres jo så mye ut, at det er rart du har tid til så mye annet.. hehe