Sider

lørdag 8. august 2009

Urter kurerer svineinfluensa

I disse svineinfluensatider diskuteres det hvorvidt det er forsvarlig å la seg vaksinere, da en ikke vet om virkninger på sikt av denne vaksinen.
På radioen i går fikk vi høre at Norge har bestilt dobbelt så mange doser vaksine som det er mennesker i dette landet !!

Her en artikkel om urter kontra vaksine.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 06.08.2009


Helsemyndighetene i Kina hevder at urter er mer effektivt enn Tamiflu i bekjempelse av svineinfluensa - H1N1.Ved to sykehus i Kina har man over en to måneders periode undersøkt effekten av TCM-Tradisjonell kinesisk medisin sammenlignet med vestens behandling med legemiddel preparatet Tamiflu. Studien er finansiert av kinesiske helsemyndigheter.

Uten bivirkninger
På en nylig avholdt pressekonferanse ble de foreløpige resultatene presentert og disse kan tyde på at behandling med urter kan virke bedre enn den vestlige Tamiflubehandlingen. Medisinen inntas som te som består av forskjellige urter.

-Utifra våre kliniske tester og observasjoner ga behandling med tradisjonell kinesisk behandling (TCM - Tradisjonell kinesisk medisin) ingen bivirkninger, behandlingsperioden var kortere og kostnadene er lavere sammenlignet med behandling med Tamiflu, uttalte Wang Yuguang, talsmann for Ditan Hospital i Beijing.

Han sa også at fordelen ved å bruke urter i behandling på denne pasientgruppen er at legene kan foreskrive individuelle urteblandinger avhengig av pasientens helsetilstand.

Raskere friske
Av de hittil totalt 327 tilfellene av svineinfluensa i Beijing ble 156 personer behandlet med kinesisk medisin ved sykehusene Beijing Ditan Hospital og Beijing Youan Hospital. Disse to sykehusene har hatt beredskap for å ta imot svineinfluensapasienter siden sykdommen brøt ut i Kina i mai iår.

Av disse ble 125 erklært friske og utskrevet fra sykehusene. Det hevdes at pasientene som ble behandlet med urter kom seg raskere enn de som ble behandlet med Tamiflu.

Ditan Hospital startet først ut med å bruke TCM-Tradisjonell kinesisk medisin i kombinasjon med Tamiflu fra 15 mai til 15 juni 2009 og da dette viste seg å være effektiv, startet de behandling kun med urter.

-Vi har også testet ut metoden på høyrisiko pasienter siden 1. juli, med lovende resultater, sa Wang Yuguang.

I Kina vil man derfor satse på kinesisk medisin for å forebygge og bekjempe svineinfluensa.


Urteblanding for folket
En urteblanding er satt sammen for å forebygge og kurere mildere tilfeller av svineinfluensa. Blandingen har tidliger vært brukt mot forkjølelse og andre influensaformer.

De fire ingrediensene i urteblandingen er: Isatis Indigodica, Mentha Haplocalyx Brip (mynte) og Lonicera Japonica Thund (Japansk kaprifol) og Glycyrrhica Glabra (Lakris), i en blanding av 3 gram pr. urt. Dette er en dagsrasjon, som i Kina koster omregnet ca. 1 krone.

I Kina kan man selv gå på apoteket å handle urteblandingen, men det anbefales at man oppsøker lege hvis man ikke har blitt frisk etter syv dager, for videre behandling. Urteblandingen er medisin og skal ikke taes over lengre periode.Massevaksinasjon eller urter
Så mens vi her til lands forbereder massevaksinasjon av svineinfluensa, som kan gi en rekke skadelige bivirkninger, kunne disse resultatene fra Kina kanskje inspirere norsk myndigheter til å tenke nytt og vurdere flere mulige måter å forebygge og behandle svineinfluensa.


FAKTA OM SVINEINFLUENSA
Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte den 25.04 utbruddet av svineinfluensa for å være en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse.

Influensavirus A(H1N1) gir utbrudd av mild influensasykdom hos gris. Dette influensaviruset skiller seg fra dem vi finner hos mennesker. Utbrudd av influensa A(H1N1) hos gris har aldri vært påvist i Norge. Smitte fra syk gris til menneske kan forekomme, og da som regel hos mennesker som er i nær kontakt med gris. Smitte med influensa A(H1N1) fra menneske til menneske har hittil vært sjeldent. Det har vært utbrudd med influensa A(H1N1) hos mennesker i verden før. Det mest kjente utbruddet er fra 1976, blant soldater på Fort Dix-basen i New Jersey i USA. Viruset som nå er påvist hos de som er syke nå har vi ikke har sett før, verken hos gris eller mennesker.
Kilde: Folkehelseinstituttet


FAKTA OM LEGEMIDDELET TAMIFLU
-Brukes i behandling av influensa.

-Svært vanlige bivirkninger:
Diaré, kvalme, oppkast. Hodepine. Sykdom i lymfeknutene. Magesmerter, dyspepsi. Bronkitt, akutt bronkitt, pneumoni, sinusitt, mellomørebetennelse, øvre luftveisinfeksjon. Hoste, rhinoré, astma (inkl. forverring), neseblødning. Søvnløshet. Øreproblemer, trommehinneforstyrrelser. Øye: Konjunktivitt. Svimmelhet, utmattelse, smerte.

-Mindre vanlige bivirkninger:
Hud: Utslett, dermatitt, eksem, urticaria. Kramper. Hallusinasjoner.

-Svært sjeldne bivirkninger:
Gastrointestinale blødninger og blødende kolitt. Hjertearytmi. Alvorlige hudreaksjoner, inkl. Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og erythema multiforme. Hypersensitivitetsreaksjoner, inkl. anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner. Lever- og galleveissykdom, inkl. hepatitt og forhøyede nivåer av leverenzymer hos pasienter med influensalignende sykdom. Tilfellene inkl. fatal fulminant hepatitt. Kramper og delirium (inkl. symptomer som endret bevissthetsnivå, forvirring, unormal atferd, vrangforestillinger, hallusinasjoner, agitasjon, angst, mareritt), har i noen svært få tilfeller resultert i tilfeldig skade eller fatalt utfall. Synsforstyrrelse.
Kilde: Fellesekatalogen

Ha en fin søndag, alle !
Hilsen fra

1 kommentar:

Iren sa...

Heia!

Jeg har mye mer tro på naturmedisin jeg selv enn alt det andre som kommer på markedet her hjemme. Naturmedisin har jo ikke så mange bivirkninger som alt annet gift vi får sprøytet i oss. Og idag trodde jeg selv at jeg har fått influensaen men vi får se hvordan den utvikler seg hos meg ;o)

Ha en fin søndag!

Klem